Pile Hammer

  • Pile Hammer

    Pile Hammer

    Pælehammer har rask anvendelse i behandlingen av myke fundamenter på høyhastighets jernbaner og motorveier, sjøgjenvinning og bro- og bryggeingeniør, dyp fundamentstøtte og grunnbehandling av vanlige bygninger. Dette utstyret er en innenlands hydraulisk pæledriver med uavhengige immaterielle rettigheter som introduserer utenlandsk avansert teknologi. Den har overlegen ytelse. Den bruker et hydraulisk kraftverk som en hydraulisk kraftkilde, og genererer høyfrekvent vibrasjon gjennom en vibrerende boks, slik at haugen lett kan kjøres i jorden, og den er støyende. Den har fordelene med liten størrelse, høy effektivitet og ingen skader på peler. Det er spesielt godt egnet for korte og mellomstore haugprosjekter som kommuneadministrasjon, broer, kofferdammer og bygningsfundamenter. Støyen er liten og oppfyller byens standarder.