Kompaktor

  • Compactor

    Kompaktor

    Vibrasjonskomprimator er en type hjelpearbeidingsanordning for anleggsmaskiner, brukt til vei, kommune, telekommunikasjon, gass, vannforsyning, jernbane og andre avdelinger for å komprimere ingeniørfundamentet og grøftfyllingen. Den er hovedsakelig egnet for komprimering av materialer med lav vedheft og friksjon mellom partikler, som elvesand, grus og asfalt. Tykkelsen på det vibrerende rammelaget er stor, og komprimeringsgraden kan oppfylle kravene til høykvalitetsfundamenter som motorveier.