Kompaktor

  • Compactor

    Kompaktor

    Vibrasjonshydraulisk komprimator er en type hjelpearbeidsenhet for anleggsmaskiner, brukt til vei-, kommunal-, telekommunikasjons-, gass-, vannforsynings-, jernbane- og andre avdelinger for å komprimere ingeniørfundamentet og grøftfyllingen.Den er hovedsakelig egnet for komprimering av materialer med lav vedheft og friksjon mellom partikler, som elvesand, grus og asfalt.Tykkelsen på det vibrerende rammelaget er stor, og komprimeringsgraden kan oppfylle kravene til høyverdige fundamenter som motorveier.