Pile Hammer

  • Pile Hammer

    Pile Hammer

    Pilehammer har rask anvendelse i behandling av myke fundamenter på høyhastighetsjernbaner og motorveier, sjøgjenvinning og bro- og bryggeteknikk, støtte for dype fundamenter og grunnbehandling av vanlige bygninger.Den bruker en hydraulisk kraftstasjon som hydraulisk kraftkilde, og genererer høyfrekvent vibrasjon gjennom en vibrasjonsboks, slik at pelen lett kan slås ned i jorda.Den har fordelene med liten størrelse, høy effektivitet og ingen skade på peler.Den er spesielt egnet for korte og mellomstore peleprosjekter som kommunal administrasjon, broer, kofferdammer og byggefundamenter.Støyen er liten og oppfyller byens standarder.